uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar

Verloning en facturatie

uitzenduren verwerken, verlonen en factureren

Verwerk efficiënt declaraties en stroomlijn je verlonings- en facturatieproces. Draag alles daarna eenvoudig over naar je financiële pakket.

Lees meer

Efficiënt urendeclaraties verwerken
en factureren

Verwerk declaraties volledig digitaal en automatiseer je verloning en facturatie. Definieer vaste prijsafspraken per klant om dit proces nog verder te versnellen. Na het verloningsproces kun je direct facturen aanmaken, kandidaten uitbetalen en journaalbestanden versturen. Ook het verlonen van nagekomen declaraties kan in verschillende verloningsruns plaatsvinden.

Reserveringen snel uitbetalen
en direct loonaangifte doen

Betaal opgebouwde reserveringen voor kandidaten in één keer uit op basis van slimme selecties. Ook kun je direct loonaangifte doen voor alle loonheffingen, premies, afdrachtverminderingen, eindheffingen en arbeidsgehandicaptenkorting. Draag alle journaalposten over naar de juiste grootboekrekening in je boekhoudpakket.

Volledige controle over alle
ziek- en herstelmeldingen

In FlexService maak je eenvoudig de berichten aan die moeten worden verstuurd naar de juiste instanties. Voor kandidaten met uitzendbeding worden de berichten automatisch doorgestuurd naar het UWV. Bij ziek- en herstelmeldingen voor de contracten zonder beding worden de berichten naar de Arbodienst gestuurd.

Door de invoering van FlexService is onze efficiency sterk verbeterd. De recruiters zijn nu gefocust op het vervullen van nieuwe aanvragen in plaats van op backoffice taken.

Bram Bosveld

Young Capital

“Door de invoering van FlexService is onze efficiëntie sterk verbeterd. De recruiters zijn nu gefocust op het vervullen van nieuwe aanvragen in plaats van op backoffice-taken.”

Bram Bosveld

Young Capital

Belangrijke backoffice functies

Declaraties verwerken

  • Nauwkeurig verlonen per week, 4-weken of volledige maand
  • Betaal declaraties gezamenlijk uit vanuit een simpel te genereren overzicht

Controle en zekerheid

  • Gebruik handige controlelijsten voor een correcte verloning
  • FlexService maakt complexe backoffice processen weer simpel

Facturatie en Rapportages

  • Genereer facturen vanuit declaraties en maak ze in je eigen huisstijl op
  • Draai complete managementrapportages op basis van specifieke KPI’s en targets