uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar

Verloning en facturatie

uitzenduren verwerken, verlonen en factureren

Verwerk efficiënt declaraties en stroomlijn je verlonings- en facturatieproces. Draag alles daarna eenvoudig over naar je financiële pakket.

Lees meer
Declaratie indienen FlexService

Efficiënt urendeclaraties verwerken
en factureren

Verwerk declaraties volledig digitaal en automatiseer je verloning en facturatie. Definieer vaste prijsafspraken per klant om dit proces nog verder te versnellen. Na het verloningsproces kun je direct facturen aanmaken, kandidaten uitbetalen en journaalbestanden versturen. Ook het verlonen van nagekomen declaraties kan in verschillende verloningsruns plaatsvinden.

Proces FlexService

Reserveringen snel uitbetalen
en direct loonaangifte doen

Betaal opgebouwde reserveringen voor kandidaten in één keer uit op basis van slimme selecties. Ook kun je direct loonaangifte doen voor alle loonheffingen, premies, afdrachtverminderingen, eindheffingen en arbeidsgehandicaptenkorting. Draag alle journaalposten over naar de juiste grootboekrekening in je boekhoudpakket.

Berichten FlexService

Volledige controle over alle
ziek- en herstelmeldingen

In FlexService maak je eenvoudig de berichten aan die moeten worden verstuurd naar de juiste instanties. Voor kandidaten met uitzendbeding worden de berichten automatisch doorgestuurd naar het UWV. Bij ziek- en herstelmeldingen voor de contracten zonder beding worden de berichten naar de Arbodienst gestuurd.

Luba Groep importeert de uren met behulp van FlexService.
Wij werken samen met FlexService om onze vestigingen zo zelfstandig mogelijk te laten werken.

Johan Doornenbal

Luba Groep

“Luba Groep importeert de uren met behulp van FlexService.
Wij werken samen met FlexService om onze vestigingen zo zelfstandig mogelijk te laten werken.”

Johan Doornenbal

Luba Groep

Belangrijke backoffice functies

Declaraties verwerken

  • Nauwkeurig verlonen per week, 4-weken of volledige maand
  • Betaal declaraties gezamenlijk uit vanuit een simpel te genereren overzicht

Controle en zekerheid

  • Gebruik handige controlelijsten voor een correcte verloning
  • FlexService maakt complexe backoffice processen weer simpel

Facturatie en Rapportages

  • Genereer facturen vanuit declaraties en maak ze in je eigen huisstijl op
  • Draai complete managementrapportages op basis van specifieke KPI’s en targets