FlexService Updates

Update Roadmap Jaarwerk 2017-2018

Eerder deze maand hebben we al een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in FlexService. In deze nieuwe versie – update 5.0.1751.03 – voegen we daar een belangrijke wijziging aan toe:

Het doorvoeren van looncorrecties volgens
de beleidsrichtlijn Inspectie SZW

Lees meer Lees meer Demo aanvragen Demo aanvragen

Looncorrecties op de juiste manier doorvoeren

Niet meer dan 10% inhouden

Voor het doorvoeren van looncorrecties is wettelijk vastgesteld dat er niet meer dan 10% van het bruto minimumloon mag worden ingehouden op het netto minimumloon van de kandidaat. De beleidsrichtlijn Inspectie SZW is in deze FlexService versie volledig geïmplementeerd, zodat je looncorrecties op de juiste manier kunt verwerken.

Vooraf schriftelijk informeren

Een andere eis vanuit de beleidsrichtlijn houdt in dat je de werknemer of uitzendkracht vooraf schriftelijk moet informeren over de looncorrectie. Met onze HelloFlex Sign tool kun je deze administratieve handelingen voor een groot deel automatiseren, zodat dit je niet onnodig veel extra tijd kost.

Wat zegt de beleidsrichtlijn
van Inspectie SZW?

Wanneer een uitzendorganisatie een uitzendkracht teveel heeft betaald, is het gebruikelijk dat het teveel betaalde bedrag bij een eerstvolgende betaling wordt verrekend. Zo gebeurt het in uitzendland al sinds mensenheugenis. De beleidsrichtlijn van de Inspectie SZW heeft de regels voor het doorvoeren van looncorrecties aangescherpt. De regelgeving stelt namelijk dat er tenminste 90% van het minimumloon aan de werknemer moet worden betaald. De werkgever of uitzendorganisatie mag dus maximaal 10% inhouden op het loon. Als bij een controle blijkt, dat minder dan 90% van het minimumloon wordt uitbetaald, volgt er een boete.

Voor de duidelijkheid:
De wettelijke eis is dat er niet meer dan 10% van het bruto minimumloon mag worden ingehouden op het netto minimumloon van de kandidaat. Alles wat boven het netto minimumloon is betaald, mag wel worden gebruikt om teveel betaald geld te verrekenen.

Stel, je betaalt iemand in een week 200 euro loon voor 40 uur werk. Nu kom je er een paar weken later achter, dat dat niet 200 euro maar 150 euro had moeten zijn, want in plaats van 40 uur werk heeft de betreffende uitzendkracht slechts 30 uur gewerkt. De administratieve praktijk is tot nu toe dat die 200 euro in zijn geheel negatief wordt geboekt en wordt vervangen door een positieve boeking van 150 euro.

Vanaf nu mag je als uitzendwerkgever zo’n verrekening van teveel betaald loon dus, in plaats van in een keer, slechts in kleine stapjes verrekenen. Als je dat netjes wilt doen, is dat erg ingewikkeld. Het gaat leiden tot een enorme administratie van het loon dat teveel is betaald en dat in stapjes wordt verrekend. Daarmee geldt dat naast die eis van niet meer dan 10% inhouden op het minimumloon ook nog eens geldt dat je die verrekeningen maar binnen een termijn van zes maanden mag doen. Heb je het teveel betaalde loon niet binnen zes maanden verrekend, dan mag je het niet meer verrekenen.

Deze standard praktijk is niet volgens de wet. Want als de uitzendkracht een minimumloon zou verdienen van 5 euro, dan zit je precies op het minimumloon. 30 uur werk levert 150 euro op. Dan mag je dus niets inhouden, of slechts een klein deel: 10% mag je maar inhouden op dat minimumloon.

Looncorrecties automatisch doorgeven

sign-beeld-450x284

Voor het schriftelijk aankondigen van een looncorrectie hebben wij een goede oplossing, namelijk de tool HelloFlex Sign. Maak een standaard brief op om je kandidaten te informeren over looncorrecties. Met de tool Sign kun je deze brief vervolgens geautomatiseerd richting je kandidaten versturen. Zodoende wordt alles goed vastgelegd en zorgt het niet voor extra werkdruk op de vestigingen en/of hoofdkantoor.

Wanneer je wilt voldoen aan deze richtlijn en deze tool wilt gaan gebruiken, kun je contact opnemen met je accountmanager zodat wij je kunnen helpen deze tool in te richten.

Meer info over HelloFlex Sign 

Vragen?

In deze update zijn ook de ABU CAO aanpassingen opgenomen die vanaf 1 februari van kracht zijn.
Daar vertellen we je snel meer over. Mocht je in de tussentijd dringende vragen hebben,
neem dan gerust contact op met een van onze Support medewerkers