FlexService Updates

Update Roadmap Jaarwerk 2017-2018

Volgens planning is update 5.0.1751.02 op 12 januari opgeleverd. Belangrijke wijzigingen die impact kunnen hebben op je verloningsproces:

  • Te verrekenen inhoudingen (WAS) uit de loonjaarcumulatieven voor 2017 zijn overgezet naar de nieuwe loonjaarcumulatieven voor 2018. Hierdoor kunnen er weer verrekeningen plaatsvinden van te verrekenen inhoudingen die in 2017 zijn ontstaan.
  • Het verlonen van nagekomen declaraties uit 2017 voor dezelfde week (bijv. meerdere declaraties voor week 50 in 2017) kan in verschillende verloningsruns plaatsvinden.

 

ROADMAP JAARWERK ROADMAP JAARWERK Demo aanvragen Demo aanvragen

Volgende update op 26 januari

Update 5.0.1751.02 van de FlexService Jaarwerkversie is volgens planning 12 januari opgeleverd. Het doorvoeren van de beleidsrichtlijn voor correcties wordt de komende 2 weken uitvoerig doorgetest om er zeker van te zijn dat de beleidsrichtlijn op de juiste wijze wordt geïmplementeerd. Het verlonen van correcties in 2018 is tot die tijd geblokkeerd. In update 5.0.1751.03, gepland op 26 januari 2018, zal het corrigeren voor alle tijdvakken weer beschikbaar zijn.

Wat zegt de beleidsrichtlijn
van Inspectie SZW?

Wanneer een uitzendorganisatie een uitzendkracht teveel heeft betaald, is momenteel gebruikelijk dat het teveel betaalde bedrag bij een eerstvolgende betaling wordt verrekend. Zo gebeurt het in uitzendland al sinds mensenheugenis.

Formeel is er al jarenlang een wet die zegt dat dit niet mag. De regelgeving stelt namelijk dat er tenminste 90% van het minimumloon aan de werknemer moet worden betaald.

Daar werd echter nooit op gecontroleerd, maar de beleidsrichtlijn stelt nu dat er wordt gecontroleerd op het feit dat er tenminste 90% van het minimumloon worden betaald aan de werknemer. De werkgever/uitzendorganisatie mag dus maximaal 10% inhouden op het loon. Als bij een controle blijkt, dat minder dan 90% van het minimumloon wordt uitbetaald, volgt er een boete.

De wettelijke eis is dat er niet meer dan 10% van het bruto minimumloon mag worden ingehouden op het netto minimumloon van de kandidaat. Alles wat boven het netto minimumloon is betaald, mag wel worden gebruikt om teveel betaald geld te verrekenen.

Een simpel voorbeeld
Stel, je betaalt iemand in een week 200 euro loon voor 40 uur werk. Nu kom je er een paar weken later achter, dat dat niet 200 euro maar 150 euro had moeten zijn, want in plaats van 40 uur werk heeft de betreffende uitzendkracht slechts 30 uur gewerkt. De administratieve praktijk is tot nu toe dat die 200 euro in zijn geheel negatief wordt geboekt en wordt vervangen door een positieve boeking van 150 euro.

Vanaf nu mag je als uitzendwerkgever zo’n verrekening van teveel betaald loon dus, in plaats van in een keer, slechts in kleine stapjes verrekenen. Als je dat netjes wilt doen, is dat erg ingewikkeld. Het gaat leiden tot een enorme administratie van het loon dat teveel is betaald en dat in stapjes wordt verrekend. Daarmee geldt dat naast die eis van niet meer dan 10% inhouden op het minimumloon ook nog eens geldt dat je die verrekeningen maar binnen een termijn van zes maanden mag doen. Heb je het teveel betaalde loon niet binnen zes maanden verrekend, dan mag je het niet meer verrekenen.

Deze standard praktijk is niet volgens de wet. Want als de uitzendkracht een minimumloon zou verdienen van 5 euro, dan zit je precies op het minimumloon. 30 uur werk levert 150 euro op. Dan mag je dus niets inhouden, of slechts een klein deel: 10% mag je maar inhouden op dat minimumloon.

Looncorrecties automatisch doorgeven

sign-beeld-450x284

Nog een richtlijn die in de praktijk lastig uitvoerbaar is, behelst het volgende: elke verrekening van teveel betaald geld op het loon moet van te voren schriftelijk worden aangekondigd aan de werknemers/uitzendkrachten.

Voor deze laatste richtlijn hebben wij een goede oplossing, namelijk de tool HelloFlex Sign. Deze tool biedt je de mogelijkheid om een standaard brief geautomatiseerd richting je kandidaten te versturen. Zodoende wordt alles goed vastgelegd en zorgt het niet voor extra werkdruk op de vestigingen en/of hoofdkantoor.

Wanneer je wilt voldoen aan deze richtlijn en deze tool wilt gaan gebruiken, kun je contact opnemen met je accountmanager zodat wij je kunnen helpen deze tool in te richten.

Meer info over HelloFlex Sign

Vragen?

Mocht je dringende vragen hebben,
neem dan gerust contact op met een van onze Support medewerkers