FlexService Updates

Elke maand houden we je op de hoogte van nieuwe software updates en functionaliteiten

FlexService Updates - jaarwerk 2021-2022

17-12-2020

Het eind van het jaar nadert met rasse schreden. Op dit moment treffen wij alle voorbereidingen voor de FlexService jaarwerkversie 2021-2022. Naast de jaarlijks noodzakelijke aanpassingen, zijn er enkele wijzigingen van overheidswege, in de ABU en NBBU-fasetelling, voor de StiPP en betreffende de kostprijsbepaling van componenten. In deze update zetten we de belangrijkste feiten op een rij.

arrow_forward

FlexService Updates - jaarwerk 2020-2021

17-12-2020

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om de FlexService jaarwerkversie 2020-2021 op te leveren. Dit jaar worden er, buiten de jaarlijks noodzakelijke aanpassingen, weinig grote wijzigingen verwacht in de FlexService Jaarwerkversie. De grootste wijziging is dat payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht hebben op een adequaat pensioen. In de afgelopen maanden hebben we je al het nodige verteld over de Adequate pensioenregeling en wat de gevolgen voor jou als FlexService gebruiker. In deze update zetten we de belangrijkste feiten nog eens op een rij.

arrow_forward

FlexService Updates - jaarwerk 2019-2020

20-12-2019

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om de FlexService jaarwerkversie 2019-2020 op te leveren. In vorige Updates hebben we je al het nodige verteld over de Wab, de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten en wat voor impact dit heeft op de FlexService en UBplus 8.0 software. In deze Updates zetten we de belangrijkste software aanpassingen voor je op een rij.

arrow_forward

Pensioen Anders en nieuwe AVG functionaliteiten

25-09-2019

Om toch te kunnen werken met pensioenfondsen die niet standaard in FlexService beschikbaar zijn, hebben we Pensioen Anders ontwikkeld. In deze FlexService Updates lees je wat deze nieuwe functie inhoudt. Ook zijn er 3 nieuwe AVG functionaliteiten ontwikkeld die we in deze Updates uitlichten en als klap op de vuurpijl introduceren we een geheel nieuwe online training in de HelloFlex Learnings academy: de FlexService Backoffice basistraining, inclusief e-learning over de ET-regeling!

arrow_forward

Nieuw: Preview Loonstrook

28-02-2019

Bij het invullen van een declaratie voor een loonafrekening kan het handig zijn om van tevoren te checken of de berekening goed wordt uitgevoerd. Zo voorkom je dat je onnodig correcties moet doorvoeren en dat een kandidaat onterecht meerdere loonstroken ontvangt. Daarom introduceren we een nieuwe functie in FlexService: de concept loonafrekening, ook wel preview loonstrook genoemd.

arrow_forward

FlexService Jaarwerk 2018-2019 - update december 2018

20-12-2018

De afgelopen weken zijn we al druk bezig geweest om de FlexService jaarwerkversie 2018-2019 gereed te maken. In de vorige Updates hebben we je al het nodige verteld over deze versie. In deze nieuwe editie van de FlexService Updates geven we je nog meer details over de wet- en regelgeving per 1 januari en wat dit betekent voor je FlexService backoffice software.

arrow_forward

FlexService Jaarwerk 2018-2019

30-10-2018

Het einde van het jaar nadert, en daarmee breekt weer een traditioneel spannende periode aan. Nieuwe wet- en regelgeving wordt per 1 januari van kracht, en dit heeft mogelijk directe gevolgen voor je werkprocessen. In deze FlexService Updates proberen we je zo vroeg mogelijk in te lichten over komende veranderingen, zodat je tijdig weet wat je kunt verwachten en er goed op kunt anticiperen.

arrow_forward

Stabiliteit door software testing

23-08-2018

Bij het maken en onderhouden van software is het essentieel om continu de kwaliteit en stabiliteit van de software te monitoren en testen. Dit geldt ook de FlexService backoffice software. Voor elke release testen we onze software op verschillende user scenario’s om de continuïteit en kwaliteit richting onze klanten en partners te borgen. In deze FlexService Updates vertellen we je er graag meer over.

arrow_forward
1 2 3