In het pakket vind je 2 verschillende contracten. Kandidaat en plaatsing contracten.

Nu volgt een uitleg wanneer je welk type gaat gebruiken.

Fase A met ABU of fase 1-2 NBBU
Kenmerkend aan dit type contract is einde werk = einde contract. Ben je ziek? Is het ook einde contract. Heb je met dit type contract te maken, dan maak je in het pakket een plaatsing contract aan. Aan de hand van verwerkte declaraties houdt het systeem op hoeveel gewerkte weken de kandidaat zit en waar de kandidaat zich dus bevindt in het fase systeem.

Na het plaatsingscontract komt een tekst document aan. Deze bestaat uit een arbeidsovereenkomst plus de bevestiging tussen kandidaat en klant. Plaatsingscontracten regelen de verhouding tussen kandidaat, klant relatie en bureau. Bij uitzendingen met beding is dit het enige contract wat wordt gesloten. Bij uitzendingen zonder beding dient de kandidaat zowel een kandidaat als een plaatsing contract krijgen.

Fase A zonder beding BC ABU of Fase 3-4 NBBU of periode en cases systeem.
Hier geldt het beding niet, de kandidaat krijgt het contract voor een bepaalde tijd en deze eindigt van rechtswege of wanneer de kandidaat of bureau opzegt. Voor deze overeenkomsten wordt er met kandidaat contracten en plaatsingscontracten gewerkt. Met de module kandidaat wordt met de menu optie ‘actie’ en daarna ‘contract’ het kandidaat contract gemaakt. Aan het kandidaatscontract komt een tekst document te hangen. Deze bestaat uit de arbeidsovereenkomst voor de kandidaat, met eventueel aanvullende documenten zoals een ziekte verzuimregeling. Het plaatsing contract bestaat uit een bevestiging van klant en kandidaat. Van alle contract vormen zonder uitzend beding is een kandidaatscontract de basis voor de arbeidsverhouding. Met de overeenkomst zonder uitzend beding, start het bureau een arbeidsovereenkomst met de kandidaat. Voor deze contract vorm hoeft geen daadwerkelijke plaatsing contract ten grondslag te leggen én er is geen klantrelatie bij betrokken. Zaken met betrekking tot de plaatsing en de opdrachtgever worden binnen het systeem geregeld in het plaatsingscontract. Kandidaat contracten kunnen met en zonder loondocumentatie worden afgesloten. Wel is er altijd de verplichting van loon doorbetaling bij ziekte.

Nieuw contract aanmaken
Voor het aanmaken van een contract doorloopt u een wizard die alle gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het aanmaken van een contract. Welke stappen in de wizard worden doorlopen is afhankelijk van voor welke situatie je een contract aanmaakt.

Plaatsingcontract
Indien je een plaatsingcontract wilt aanmaken heb je eerst een plaatsing nodig. Indien je geen plaatsing hebt, ga je die eerst aanmaken. Je kiest onder actie ‘maak plaatsing’. Dan start de wizard. Kijk naar de default voor uitzenden en maak een keuze. Daarna kun je de gegevens van de aanvraag erbij pakken om de bevestiging te vullen. Je kiest nu voor opdracht loods medewerker. De gegevens worden overgenomen. Klik op volgende. Controleer de gegevens functienaam, eventueel een werk omschrijving aanpassen en werk adres en kies voor volgende. Hier zie je ook gegevens gevuld worden vanuit de aanvragen. Controles worden gedaan bij de klant en kies voor volgende. Nu gaat de wizard verder en wordt de kandidaat jan test er bij gepakt. De afgifte datum cao is al ingevuld. Hier zie je de controle van de klant en kandidaat. Je kunt nog een opmerking bijvoegen, controleer of de eigenaar goed staat en eventueel nog aanpassen. Het relatiebeheer kun je nog aanpassen. Onderin kun je aangeven dat je door wilt gaan met het maken van een contract voor deze plaatsing. Druk op klaar. De plaatsing wordt op geslagen en de nieuwe wizard wordt opgestart.

Nieuw contract

Je ziet bureau en contract, kun je controleren of aanpassen. Hier zie je dat de datum overgenomen wordt van de aanvraag. De uitzendingswijze en klik op volgende. Dan zie je de mogelijkheden voor fase of keten voor dit contract. In dit geval fase a met uitzendbeding. Verloningtype en het tijdvak. De controles worden constant getoond onder in het vak. Hier zie je de klantrelatie, mogelijkheden voor verschillende cao’s en kies weer voor volgende. Dan zie je hier functie en inschaling, bij contract functie klik je en typ je in ‘loods medewerker’. Dan zie je onder in ook de sector technisch en industrieel. Aantal uren per week is ook een verplicht veld. 40, je kunt nog een aantal extra mogelijkheden invullen, onder andere aantal uren totaal of een vast werk patroon.

Component- en tekstmodel

Hier zie je een opsomming van alle ingevulde gegevens en tevens een keuze voor het type component model. Fase a met beding technisch/industrieel in dit geval. En je kunt kiezen uit verschillend tekst model. Hier heb je de tekstmodel fase A uitzend overeenkomst met beding.

Nog een korte toelichting over componenten en tekstmodel. In het systeem wordt gebruik gemaakt van modellen om het maken van contracten te vereenvoudigen. Het componentmodel bepaald welke componenten voor het contract gelden. Componenten zijn nodig voor de verloning en facturatie. Tekstmodel is een sjabloon voor de contract tekst, dit kan worden afgedrukt en ondertekend oor de kandidaat of klantrelatie.

Afronding
Hier kun je aangeven pensioenfonds en degene die moet ondertekenen kun je invullen. Nu kun je naar loon en tarief gaan om daar een tarief in te vullen. Voor tarief heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt een factor kiezen of een marge bepalen. Wanneer je factor wordt ingevoerd wordt alles automatisch uitgerekend. Je hebt de mogelijkheid om meerdere componenten toe toevoegen. Er staan al componenten die automatisch worden toegevoegd vanuit de prijsafspraak.

Dan kun je nog bij vergoedingen en inhoudingen een component toevoegen, bijvoorbeeld woon werkverkeer en eventueel nog meer toevoegingen.

Als je daarmee klaar bent ga je naar actie > contract gereed maken. Alle controles komen nog een keer in beeld.

Dan krijg je nog de mogelijkheid om declaraties aan te maken. Wanneer je op klaar klikt, is het contract aan gemaakt en actief.