Wet WTL

Wet WTL

Omgaan met de Wet Tegemoetkomingen Loondomein in FlexService

Wat houdt de wet in?

 

Wet Tegemoetkomingen Loondomein | WTL

Voor het in dienst nemen van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld ouderen, kunnen werkgevers gebruikmaken van premiekortingen. In de praktijk blijken de huidige kortingen niet altijd toereikend. De Wet tegemoetkomingen loondomein moet hier met een nieuw systeem verandering in brengen.

Loonkostenvoordeel
Het nieuwe systeem voor loonkostenvoordeel zal er als volgt uit komen te zien:

 • Op jaarbasis bedraagt het voordeel maximaal € 6.000,-;
 • Het maximum van het loonkostenvoordeel voor de ‘doelgroep banenafspraak’ is € 2.000,- op jaarbasis. Dit komt overeen met het geldende maximum zoals in de huidige wetgeving geldt;
 • De bestaande kortingen worden omgevormd tot loonkostenvoordelen, met uitzondering van de lopende premiekorting jongeren die ongewijzigd blijft omdat het een tijdelijke regeling is;
 • Een doelgroepverklaring is een vereiste. Voor ouderen met een uitkering en jongeren bestaat de doelgroepverklaring als vereiste al, met de inwerkingtreding van het nieuwe systeem zal deze eis ook voor arbeidsgehandicapten gaan gelden;
 • Als een werknemer tot de doelgroep behoort, kan een werkgever gedurende drie jaar, of zoveel eerder als het dienstverband eindigt, een verzoek tot tegemoetkoming indienen.
 • Er bestaat geen recht op een loonkostenvoordeel als de betreffende werknemer in het voorafgaande half jaar ook voor diezelfde werkgever heeft gewerkt, om te voorkomen dat werknemers worden ontslagen en opnieuw worden aangenomen enkel vanwege het voordeel.

Wat houdt de wet in?

 

Wet Tegemoetkomingen Loondomein | WTL

Voor het in dienst nemen van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld ouderen, kunnen werkgevers gebruikmaken van premiekortingen. In de praktijk blijken de huidige kortingen niet altijd toereikend. De Wet tegemoetkomingen loondomein moet hier met een nieuw systeem verandering in brengen.

Loonkostenvoordeel
Het nieuwe systeem voor loonkostenvoordeel zal er als volgt uit komen te zien:

 • Op jaarbasis bedraagt het voordeel maximaal € 6.000,-;
 • Het maximum van het loonkostenvoordeel voor de ‘doelgroep banenafspraak’ is € 2.000,- op jaarbasis. Dit komt overeen met het geldende maximum zoals in de huidige wetgeving geldt;
 • De bestaande kortingen worden omgevormd tot loonkostenvoordelen, met uitzondering van de lopende premiekorting jongeren die ongewijzigd blijft omdat het een tijdelijke regeling is;
 • Een doelgroepverklaring is een vereiste. Voor ouderen met een uitkering en jongeren bestaat de doelgroepverklaring als vereiste al, met de inwerkingtreding van het nieuwe systeem zal deze eis ook voor arbeidsgehandicapten gaan gelden;
 • Als een werknemer tot de doelgroep behoort, kan een werkgever gedurende drie jaar, of zoveel eerder als het dienstverband eindigt, een verzoek tot tegemoetkoming indienen.
 • Er bestaat geen recht op een loonkostenvoordeel als de betreffende werknemer in het voorafgaande half jaar ook voor diezelfde werkgever heeft gewerkt, om te voorkomen dat werknemers worden ontslagen en opnieuw worden aangenomen enkel vanwege het voordeel.

Voorwaarden LIV
Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL). De LIV-regeling is ingegaan op 1 januari 2017. De regeling geeft werkgevers recht op een LIV van maximaal € 2000,- als aan de voorwaarden voor het LIV wordt voldaan. In 2018 zal het UWV op basis van de gegevens in de loonaangifte van 2017 de door de werkgever te ontvangen bedragen voor het LIV vaststellen.

Voor het LIV geldt een aantal voorwaarden:

 1. De medewerker moet 1248 of meer verloonde uren hebben per kalenderjaar. Er wordt uitgegaan van het aantal verloonde uren dat wordt doorgegeven in de loonaangifte;
 2. Het gemiddelde uurloon moet overeenkomen met 100-125% WML op basis van een 40-urige werkweek. Het gemiddelde uurloon wordt vastgesteld door het jaarloon te delen door het totale aantal verloonde uren in het jaar. Bedragen voor 2017 zijn minimaal € 9,66 (100% inclusief vakantiegeld) en maximaal € 12,08 (125% inclusief vakantiegeld). Er worden twee ranges gehanteerd: 100%-110% WML (maximaal € 2000,-) en 110%-125% WML (maximaal €1000,-). De uurloongrenzen worden bepaald op basis van het op 1 januari vastgestelde wettelijk minimumloon, gebaseerd op een 40-urige werkweek inclusief 8% vakantiegeld;
 3. Er geldt geen leeftijdsondergrens voor de regeling, maar wel een leeftijdsbovengrens, namelijk de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voorwaarden LIV
Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL). De LIV-regeling is ingegaan op 1 januari 2017. De regeling geeft werkgevers recht op een LIV van maximaal € 2000,- als aan de voorwaarden voor het LIV wordt voldaan. In 2018 zal het UWV op basis van de gegevens in de loonaangifte van 2017 de door de werkgever te ontvangen bedragen voor het LIV vaststellen.

Voor het LIV geldt een aantal voorwaarden:

 1. De medewerker moet 1248 of meer verloonde uren hebben per kalenderjaar. Er wordt uitgegaan van het aantal verloonde uren dat wordt doorgegeven in de loonaangifte;
 2. Het gemiddelde uurloon moet overeenkomen met 100-125% WML op basis van een 40-urige werkweek. Het gemiddelde uurloon wordt vastgesteld door het jaarloon te delen door het totale aantal verloonde uren in het jaar. Bedragen voor 2017 zijn minimaal € 9,66 (100% inclusief vakantiegeld) en maximaal € 12,08 (125% inclusief vakantiegeld). Er worden twee ranges gehanteerd: 100%-110% WML (maximaal € 2000,-) en 110%-125% WML (maximaal €1000,-). De uurloongrenzen worden bepaald op basis van het op 1 januari vastgestelde wettelijk minimumloon, gebaseerd op een 40-urige werkweek inclusief 8% vakantiegeld;
 3. Er geldt geen leeftijdsondergrens voor de regeling, maar wel een leeftijdsbovengrens, namelijk de AOW-gerechtigde leeftijd.

Hoe helpt FlexService jou daarbij?

 

Managementinformatierapporten
In FlexService beschik je over twee standaard rapporten die je snel inzicht geven in de stand van zaken rond het LIV: 3882 Lage-inkomensvoordeel en 3882 Lage-inkomensvoordeel detail.

Deze handige managementinformatierapporten putten informatie uit alle loonaangiften die zijn aangemaakt. Filter en selecteer eenvoudig op jaar, kandidaat, administratieve eenheid en het bureau waaronder de loonaangifte is gemaakt en vind je binnen een paar seconden of je hebt voldaan aan de urennorm.

Hoe helpt FlexService jou daarbij?

 

Managementinformatierapporten
In FlexService beschik je over twee standaard rapporten die je snel inzicht geven in de stand van zaken rond het LIV: 3882 Lage-inkomensvoordeel en 3882 Lage-inkomensvoordeel detail.

Deze handige managementinformatierapporten putten informatie uit alle loonaangiften die zijn aangemaakt. Filter en selecteer eenvoudig op jaar, kandidaat, administratieve eenheid en het bureau waaronder de loonaangifte is gemaakt en vind je binnen een paar seconden of je hebt voldaan aan de urennorm.

Wekelijks de laatste actualiteiten in wet- en regelgeving ontvangen?FlexNieuws e-magazine