Wet WAS

Wet WAS

Omgaan met de Wet Aanpak Schijnconstructies in FlexService

Wat houdt de wet in?

 

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS
De WAS wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers. De WAS is in werking getreden per juli 2015. Een gedeelte van de wet is van kracht sinds 1 januari 2016 en een ander deel is per 1 januari 2017 in werking getreden.

Schijnconstructies
De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Een voorbeeld van zo’n constructie is bijvoorbeeld het inhouden van een maaltijdvergoeding terwijl het salaris op het minimumloon ligt. Deze zogenoemde schijnconstructies leiden vaak tot verdringing van Nederlandse werknemers, want werkgevers kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken werkgevers de sociale premies met deze constructies, die ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal waren. Goedwillende ondernemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

Wat houdt de wet in?

 

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS
De WAS wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers. De WAS is in werking getreden per juli 2015. Een gedeelte van de wet is van kracht sinds 1 januari 2016 en een ander deel is per 1 januari 2017 in werking getreden.

Schijnconstructies
De WAS is bedoeld om constructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Een voorbeeld van zo’n constructie is bijvoorbeeld het inhouden van een maaltijdvergoeding terwijl het salaris op het minimumloon ligt. Deze zogenoemde schijnconstructies leiden vaak tot verdringing van Nederlandse werknemers, want werkgevers kunnen zo werknemers uit het buitenland goedkoop laten werken. Bovendien ontduiken werkgevers de sociale premies met deze constructies, die ongewenst maar tot nu toe nog niet altijd illegaal waren. Goedwillende ondernemers hebben daardoor te maken met oneerlijke concurrentie.

Maatregelen per 1 januari 2017
De maatregelen die reeds vanaf 1 januari 2017 gelden zijn als volgt:

Volledige minimumloon uitbetaald
Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Voorschotten op het minimumloon zijn vatbaar voor verrekening mits dit vooraf schriftelijk met de werknemer is overeengekomen. Als onkosten ten onrechte als bestanddeel van het minimumloon zijn meegerekend, kan aan de werkgever een bestuurlijk boete worden opgelegd wegens onderbetaling en een last onder dwangsom teneinde betaling van het achterstallige loon tot minimumloonniveau af te dwingen.

Uitzonderingen
De minister is voornemens een uitzondering te maken voor huisvestingskosten en kosten van zorgverzekeringen. Ook denkt de minister na over een uitzondering voor arbeidsbeperkte werknemers.

Maatregelen per 1 januari 2017
De maatregelen die reeds vanaf 1 januari 2017 gelden zijn als volgt:

Volledige minimumloon uitbetaald
Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon. Voorschotten op het minimumloon zijn vatbaar voor verrekening mits dit vooraf schriftelijk met de werknemer is overeengekomen. Als onkosten ten onrechte als bestanddeel van het minimumloon zijn meegerekend, kan aan de werkgever een bestuurlijk boete worden opgelegd wegens onderbetaling en een last onder dwangsom teneinde betaling van het achterstallige loon tot minimumloonniveau af te dwingen.

Uitzonderingen
De minister is voornemens een uitzondering te maken voor huisvestingskosten en kosten van zorgverzekeringen. Ook denkt de minister na over een uitzondering voor arbeidsbeperkte werknemers.

Hoe helpt FlexService jou daarbij?

 

Nog te verrekenen inhoudingen op de Loonafrekening
FlexService checkt voor jou bij iedere uitbetaling van je kandidaten of deze uitbetaling klopt met het minimumloon zoals voorgeschreven in de WAS. Wanneer een uitbetaling voor een kandidaat onder het netto minimumloon uitkomt, wordt dit automatisch aangevuld tot het betreffende netto minimumloon.

Deze extra uitbetaling wordt direct gereserveerd en is onderaan de loonafrekening te zien in de regel: Nog te verrekenen inhouding. Dit bedrag dient als reserve. Zodra een uitbetaling boven het minimumloon uitkomt, verrekent FlexService dit bedrag weer automatisch.

Met deze slimme functie zorgt FlexService ervoor dat jij altijd conform de WAS uitbetaalt, en dat looncorrecties niet meer nodig zijn.

Hoe helpt FlexService jou daarbij?

 

Nog te verrekenen inhoudingen op de Loonafrekening
FlexService checkt voor jou bij iedere uitbetaling van je kandidaten of deze uitbetaling klopt met het minimumloon zoals voorgeschreven in de WAS. Wanneer een uitbetaling voor een kandidaat onder het netto minimumloon uitkomt, wordt dit automatisch aangevuld tot het betreffende netto minimumloon.

Deze extra uitbetaling wordt direct gereserveerd en is onderaan de loonafrekening te zien in de regel: Nog te verrekenen inhouding. Dit bedrag dient als reserve. Zodra een uitbetaling boven het minimumloon uitkomt, verrekent FlexService dit bedrag weer automatisch.

Met deze slimme functie zorgt FlexService ervoor dat jij altijd conform de WAS uitbetaalt, en dat looncorrecties niet meer nodig zijn.

Wekelijks de laatste actualiteiten in wet- en regelgeving ontvangen?FlexNieuws e-magazine