uitzendsoftware,
efficiënt en betrouwbaar

Seminar Wet bescherming persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ontvangt jaarlijks vele signalen van werknemers die vinden dat hun werkgever zich niet houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De verwachting is dat CBP de flexbranche in 2016 extra controleert op het correct toepassen van de privacywetgeving. Het CBP heeft een aantal uitzenders bezocht en inbreuk op Wbp vastgesteld. Dit kun je voorkomen. Hoe? Dat werd duidelijk tijdens het seminar Wbp.

Het seminar Wbp vond 3 november plaats in de Landgoederij te Bunnik.
De sprekers Marcel van Loon (analist FlexService), Jetse Sprey (Versteeg Wigman Sprey Advocaten) namen de deelnemers mee in de verschillende aspecten die de Wbp met zich meebrengt.

Wat zijn nou precies de regels? Wat mag je wel registreren over ras, geloof, ziekte en strafrechtelijk verleden en welke consequenties heeft dit  voor het uitzendproces? Hoe kunnen de processen in de praktijk hier op aansluiten? Deze vragen werden uitgebreid besproken tijdens het seminar.

Terug