uitzendsoftware,
efficiënt en betrouwbaar

27 okt 2016

vcu

Als intermediair heb je bij industrieel- of productiewerk vaak te maken met de VCU (Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties). Afhankelijk van de werkzaamheden van de flexkrachten, en de werkgebieden waarin de klanten werkzaam zijn, is een zwaardere of juist minder zware VCU nodig.

Dit is altijd maatwerk. FlexService biedt veel mogelijkheden om de VCU goed te handhaven, zowel in lichte als zwaardere trajecten.

Hoe gebeurt dit?
Dit wordt gedaan door de risico’s en benodigde Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) al vast te leggen als de vacature binnenkomt. De vastgelegde risico’s en PBM’s kunnen dan automatisch meegenomen worden in een veiligheidsbijlage van contracten en opdrachtbevestigingen die ontstaan naar aanleiding van de vacature.

Evaluatie mogelijk
De Risico Inventarisatie maakt samen met een Evaluatie (RI&E)-cirkel rond. Het opstellen van een evaluatieformulier gebeurt samen met jou als intermediair.

Tijdwinst en een betrouwbaar proces
Borging van het VCU traject in de software levert jou tijdwinst op bij het genereren van de vaste rapportages en maakt het proces ook betrouwbaar en reproduceerbaar.

Terug