uitzendsoftware,
efficiënt en betrouwbaar

07 jul 2016

22

Profiteer van ET-regeling in FlexService!

Heb jij buitenlandse flexkrachten in dienst voor wie je huisvesting regelt? In FlexService is het mogelijk om voor deze buitenlandse uitzendkrachten de kosten van de huisvesting met het brutoloon te verrekenen in plaats van het nettoloon. Hierdoor hoef jij geen premies over dat deel van het loon te betalen en houdt de flexkracht meer over.

FlexService hanteert extraterritoriale regeling (ET- regeling)

De ET-regeling is van toepassing op buitenlandse flexkrachten die woonachtig zijn in het land van herkomst, ook huisvesting in Nederland nodig hebben en daarom kosten maken voor dubbele huisvestiging, vervoer van en naar hun woonplaats in het land van herkomst en extra uitgaven voor levensonderhoud.

Zowel bij de ABU als bij de NBBU mag loon inclusief onregelmatigheidstoeslag worden uitgeruild. Daarnaast is de uitruil van overwerkloon, compensatie-uren en bovenwettelijke vakantiedagen toegestaan. Het bedrag dat uitgeruild mag worden noemt men de ruimte en is begrensd. Het mag niet groter zijn dan 30% van het loon vóór uitruil en het loon ná uitruil moet ten minste het voor de uitzendkracht geldende minimumloon zijn.

Door het uitruil bedrag van het brutoloon af te halen hoeven er geen premies over dat deel van het loon betaald te worden. En voor de werknemer is het voordeel dat de huisvestiging niet uit het netto-, maar uit het brutoloon betaald wordt, op die manier ‘betaalt de fiscus’ mee.

 

 

Terug

Gerelateerde berichten: